DRENAJ

Drenaj, peyzaj yapısının ve yeşil alanların sağlıklı ve sürdürülebilir halde kalmasına olanak sağlar. Su ile oluşabilecek zararları en aza indirmek, ortaya çıkabilecek sorunları kontrol etmek, verimliliği arttırmak ve ekonomik olarak fayda sağlamak için gerekli bir sistemdir. Peyzaj yapısının ve sulama sistemlerinin bir parçası olan drenaj; bitki kök seviyesindeki fazla ve gereksiz suyu da uzaklaştırarak bitkilerinizi korur.

DRENAJ SİSTEMLERİ

Firmamız drenaj sistemleri projelendirilmesi ve uygulanması konularında da sizlere hizmet verebilmektedir.
Bursa ve civarının toprak yapısı genellikle ağır balçık (killi balçık) ve killi topraklardır. %50 den fazla kil ihtiva ederler. Bu tip topraklar çok fazla su tutan, geçirgenlikleri az ve güç ısınan geç tava gelen topraklardır. Tarım toprakları olarak uygun olmakla birlikte bahçe ve çim saha uygulamalarında tercih edilmezler. Sık basılan çim yüzeylerin 0-15 cm de sıkışarak kompaklaşmasına neden olur. Bu durum köklerin yeterince hava ve su almasını engeller ve bitki gelişimini zayıflatır. Killi topraklarda fidanlar için açılan dikim çukurlarının geçirimsiz bir çanak halini alması kaçınılmazdır. Bu çanaklarda biriken ve deşarj olmayan su nedeniyle hava alamayan ve durgun suya maruz kalan kökler çürür ve bitki ölür. Belirtmiş olduğumuz bu sebepler neticesinde bahçe sağlığı açısından drenaj tesisi yapılması zorunlu hale gelmektedir.

DRENAJ TESİSİ

Toprağa intikal eden suyun boşaltılmasının yanı sıra toprak içinde bulunan fazla tuzların da yıkanarak sistem dışına atılmasına olanak sağlar. Toprak, bitkilerin kökleri ile tutunduğu, gelişip büyümesi için gerekli su ve besin elementlerini, faydalı ve zararlı birçok organizmayı içeren canlı bir ortamdır. Bahçelerimizde oluşturulan suni bitki toplulukları çoğunlukla organik ve inorganik gübre desteğine gereksinim duyarlar. Bitkinin kullanım gereksinimin fazlası olan sodyum(NA) ve fosfor (P) tuzlarının bir kısmı toprakta kalır. Bu tuzlar suyla yıkanarak 30-40 cm derinliğe kadar iner ve EVOPORASYON (topraktaki suyun buharlaşması) ile tekrar yüzeye çıkarlar. Toprak içinde yapmış oldukları bu dikey dolaşım süresince, toprak içinde bulunan fayda bazı mikroorganizmaları öldürürler. Bir süre sonra toprak canlılığını kaybeder ve sağlıksız bir görünüm alır.
Doğru projelendirilmiş bir drenaj tesisi ile fazla tuzların yıkanarak toprak dışında atılmasını ve toprağınızın canlı kalmasını sağlayabilirsiniz.